Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Bralo.nl. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Bralo.nl is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

 

Aansprakelijkheid 


Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Bralo.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Bralo.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

 

Verwijzingen en hyperlinks


Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Bralo.nl geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

 

 

Bepaalde cookies zijn nodig om instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek. Cookies zoals Bralo.nl die gebruikt, bevatten geen persoonsgegevens en zijn dan ook niet zomaar te gebruiken om uzelf te identificeren. Zonder bijkomende informatie vormen deze cookies geen bedreiging voor uw privacy.

 

Copyright © 2016 Bralo.nl